CERTYFIKATY

tuv_logo

TÜV ISO 9001:2008

Uwzględniając podstawowe wytyczne norm serii ISO 9000, typ działalności, zakres prac realizowanych przez nas, podjęliśmy decyzję o konieczności wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Decyzja o wdrożeniu została podyktowana względami zwiększenia wiarygodności i kultury firmy oraz troski o Klientów. Prace przygotowawcze związane z ustanowieniem i wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 rozpoczęły się w sierpniu 2003 roku. Przygotowany, zatwierdzony, wdrożony i wewnętrznie sprawdzony system stał się przedmiotem weryfikacji pod względem zgodności z normą międzynarodową przez specjalistów z TÜV Management Polska.

FIRMA PRZYJAZNA NATURZE

Naczelne Kierownictwo GAMIX zapewnia konieczne dla ich realizacji zasoby, w szczególności kwalifikowany personel, nowoczesną technologię, środki materialne i finansowe. Gwarantuje także znajomość Polityki Jakości przez wszystkich pracowników oraz uznawanie założeń systemu jakości jako podstawowego zakresu ich obowiązków.

GAZELE BIZNESU

Dążymy do tego, aby ugruntować pozycję naszej Organizacji jako dostawcy wyrobów chemii gospodarczej i samochodowej do sieci handlowych. Rozwój naszej Organizacji ma doprowadzić do pozyskiwania nowych rynków zbytu poza granicami kraju. Pierwszy kierunek naszej ekspansji to kraje EUROPY WSCHODNIEJ.

RZETELNA FIRMA

Gwarantujemy naszym Klientom zadowolenie z zakupu i stosowania oferowanych przez nas wyrobów chemii gospodarczej, samochodowej i basenowej,

Gwarantujemy naszym pracownikom możliwość awansu zawodowego, samorealizacji oraz komfort pracy, a ponadto solidność i uczciwość kupiecką.

Powyższe założenia są także celami, do osiągnięcia których dążymy nieustannie doskonaląc ustanowiony w Przedsiębiorstwie system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008. Cele i związane z nimi zadania mają charakter mierzalny i podlegają ciągłemu monitorowaniu.