500 ml

KOKPIT WANILIA

PREPARAT DO KONSERWACJI KOKPITU

OPIS PRODUKTU:

Czyści i konserwuje deskę rozdzielczą oraz inne elementy wyposażenia wykonane z tworzyw sztucznych. Zapewnia przyjemny zapach i odświeża kolor. Konserwowane elementy uzyskują gładkość i satynowy połysk. Preparat pokrywa czyszczone powierzchnie trwałą warstwą antystatyczną, która chroni przed osadzaniem się brudu i kurzu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj mytą powierzchnię niewielką ilością preparatu, przetrzyj suchą szmatką.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.