500 ml

OPONA

MLECZKO DO KONSERWACJI OPON

OPIS PRODUKTU:

Wysoce efektywne mleczko do pielęgnacji opon i gumy. Przywraca kolor i blask, działa antystatycznie. Nie pozostawia zacieków oraz zapewnia długotrwałą ochronę przed zmatowieniem, wyblaknięciem, popękaniem. Zastosowanie mleczka daje efekt ”nowej opony”.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząśnij. Nanieś produkt na czystą (wcześniej umytą) powierzchnię opony. Przetrzyj czystą i suchą szmatką.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.