500 ml

SZYBA

PŁYN DO MYCIA SZYB

OPIS PRODUKTU:

Płyn przeznaczony jest do mycia szyb samochodowych i okiennych, lusterek i innych powierzchni szklanych, chromowanych, z tworzyw sztucznych i glazury. Doskonale usuwa kurz i brud. Nie pozostawia smug. Powierzchnie mocno zabrudzone przetrzeć wilgotną szmatką przed zastosowaniem preparatu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj zabrudzoną powierzchnię, wytrzyj miękkim papierem lub szmatką do uzyskania połysku.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.