500 ml

TAPICERKA

PREPARAT DO CZYSZCZENIA TAPICERKI

OPIS PRODUKTU:

Preparat do prania na sucho elementów tapicerki, dywaników samochodowych, dywanów i wykładzin. Doskonale czyści i odświeża, przenika w głąb i usuwa brud nawet z najgłębszych warstw tkaniny. Przywraca czyszczonym powierzchniom ich naturalny kolor, by znowu wyglądały jak nowe. Absorbuje cząsteczki brudu, usuwa plamy, eliminuje nieprzyjemne zapachy.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj czyszczoną powierzchnię preparatem. Zapierz szczoteczką. Zbierz brud suchą szmatką. Po wyschnięciu odkurz powierzchnię odkurzaczem. W przypadku uporczywego brudu, plam, powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.