500 ml

CLEAR POOL 1

PREPARAT DO MYCIA BASENU

OPIS PRODUKTU:

Żel przeznaczony do odkamieniania i usuwania osadów wapiennych ze ścian niecek basenów, skimmerów, schodów, poręczy wykonanych z tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieś niewielką ilość żelu na mytą powierzchnię,  pozostaw na 15 minut. Umyj ją przy pomocy zawartej w zestawie gąbki. Spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Skin Corr.1B H314, Eye Dam 1 H318.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:
Zawiera: kwas metanosulfonowy, etanol, 2,2’-iminobis-, N-talk, alkilowe pochodne.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.