500 ml

CLEAR POOL 2

PREPARAT DO MYCIA BASENU

OPIS PRODUKTU:

Żel przeznaczony do usuwania tłustych osadów powstałych na linii wody ścian niecek basenów.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spuść wodę z basenu poniżej poziomu mycia. Nanieś niewielką ilość żelu na mytą powierzchnię, pozostaw na 5 minut. Umyj ją przy pomocy zawartej w zestawie gąbki. Spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Eye Dam. 1 H318.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczonych na etykiecie:
Zawiera: alkohole, C9-11, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE; wersenian czterosodowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.