500 ml
500 ml
Poprzedni
Następny

CZYSZCZENIE KOKPITU

AKTYWNA PIANKA

OPIS PRODUKTU:

Najwyższej jakości pianka do czyszczenia deski rozdzielczej, oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych jak obudowy sprzętu komputerowego, blaty i korpusy mebli laminowanych. Dzięki specjalnie dobranym komponentom w prosty sposób usuniesz z powierzchni uporczywy bród, tłuste zacieki i ślady palców.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj powierzchnię pianką. Rozprowadź przy pomocy gąbki, mocno dociskając ją do czyszczonej powierzchni. Pozostaw na dwie minuty. Wytrzyj do sucha przy pomocy ścierki z mikrofibry. W celu uzyskania idealnego efektu powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.