1 L

CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ

TŁUSTE ZABRUDZENIA • PLAMY Z OLEJU NA KOSTCE BRUKOWEJ, BETONIE I ASFALCIE

OPIS PRODUKTU:

Preparat doskonale myje i usuwa plamy z oleju i inne tłuste zabrudzenia na kostce brukowej, asfalcie, betonie i ceramice przemysłowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj zabrudzoną powierzchnię niewielką ilością preparatu, przy bardzo silnych zabrudzeniach rozetrzyj szczotką, pozostaw na około 20 minut. Spłucz silnym strumieniem wody. W razie potrzeby powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Eye Dam. 1 H318.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczonych na etykiecie:
Zawiera: alkohole, C9-11, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE; wersenian czterosodowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.