5 L

G11 PŁYN DO CHŁODNIC

SAMOCHODOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW • -35ºC

OPIS PRODUKTU:

Wielosezonowy płyn do chłodnic samochodowych o wydłużonym okresie eksploatacji. Przeznaczony do układów chłodzenia wszystkich typów samochodów z chłodzeniem cieczowym. Zalecany również do chłodnic aluminiowych. Skutecznie zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem i przegrzaniem, dzięki zawartości wysokiej klasy inhibitorów, chroni przed korozją elementy konstrukcyjne chłodnic.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE/VW TL 774-C, BMW N 600 69.0, MINI PETROL ENGINE, LADA, MAHINDRA, MERCEDES, MORGAN, ROLLS-ROYCE, SMART, VOLVO, SAAB, VOLVO CAR 1286083, SMART DBL 7700.20, MAYBACH, MTU MTL 5048, DEUTSCHE BUNDESWEHR TL 6850-0038/1, ASTM D3306, BS6580, AS 2108-2004, ASTM D4985, SAE J1034, AFNOR NF, NO-91-A233:2014 R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, PN-C-40007:2000, APROBATA MAN 324NF, MB 325.0

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 5 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373.
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ludzik
wykrzyknik

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie:
Zawiera: glikol etylenowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.