4 L

FLOCK SUPER

KOAGULACJA ZANIECZYSZCZEŃ W WODZIE BASENOWEJ

OPIS PRODUKTU:

Preparat do usuwania mętności wody basenowej i uzyskiwania efektu krystalicznej przeźroczystości. Nadaje się zarówno do ręcznego, jak i automatycznego dozowania.

Zastosowanie środka powoduje powstawanie z maleńkich zanieczyszczeń (pyłków) większych cząstek, które zatrzymywane są przez filtr lub opadają na dno i można je zebrać odkurzaczem podwodnym. Po dodaniu preparatu należy sprawdzać ciśnienie na manometrze i w razie potrzeby wykonać płukanie filtra. Działa najlepiej przy pH w przedziale 7,0-7,6. Szybko tworzy na lustrze wody płatki zanieczyszczeń, które łatwo odfiltrować. 

SPOSÓB UŻYCIA:

• Dozowanie ręczne: wlej wzdłuż krawędzi basenu 3 ml preparatu/m3 wody.
• Dozowanie automatyczne: stosuj zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L | 4 L