750 ml

GLASS CLEANER ANTI-FOG

PIANKA DO MYCIA SZYB Z ANTYPARĄ

OPIS PRODUKTU:

Aktywna pianka do mycia szyb samochodowych, luster, kabin prysznicowych oraz innych powierzchni szklanych, plastikowych i laminowanych. Z łatwością usuwa brud i kurz, pozostawiając idealnie czystą pozbawioną smug powierzchnię. Doskonale nadaje się do stosowania wewnątrz auta, usuwa tłuste zabrudzenia oraz nalot od dymu papierosowego, posiada przyjemny zapach. Bezpieczna dla lakieru, chromu, elementów plastikowych. Nie pozostawia smug. EFEKT ”ANTYPARY”: Zawarte w płynie nanocząsteczki tworzą na powierzchni szyby warstwę ochronną, która zmniejsza parowanie szyb.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj zabrudzoną powierzchnię niewielką ilością aktywnej pianki. Następnie wytrzyj czystą, suchą szmatką, aż do uzyskania czystej i błyszczącej powierzchni. Aby uzyskać EFEKT ”ANTYPARY” należy po umyciu wewnętrznych części szyb spryskać je ponownie pianką aktywną, równomiernie rozprowadzić ją po powierzchni przy pomocy szmatki, pozostawić na 2 minuty, wypolerować.

POZWOLENIE NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM NR: 8785/22

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 750 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ogien_2
wykrzyknik

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.