500 ml

KONSERWACJA MEBLI METALOWYCH

OPIS PRODUKTU:

Mleczko do renowacji i konserwacji mebli ogrodowych wykonanych z metalu, w tym lakierowanych. Dzięki nowoczesnej formule opartej na woskach oraz nanotechnologii SiO2, środek wnika w powierzchnie, regeneruje i pogłębia ich kolor. Preparat tworzy trwałą hydrofobową powłokę, która ogranicza przywieranie brudu, co ułatwia utrzymanie mebli w czystości.

SPOSÓB UŻYCIA:

Renowacja mebli z matalową siatką: Umyj meble przy pomocy środka GAMIX GARDEN – MYCIE MEBLI METALOWYCH, następnie je osusz. Nałóż środek przy pomocy gąbki i rozprowadź szczotką z miękkim włosiem. Po wyschnięciu wypoleruj czystą i suchą szczotką z miękkim włosiem lub czystą i suchą ścierką. Renowacja mebli metalowych gładkich: Umyj meble przy pomocy środka GAMIX GARDEN – MYCIE MEBLI METALOWYCH, następnie je osusz. Nałóż środek przy pomocy gąbki. Po wyschnięciu wypoleruj czystą i suchą ścierką. Dla uzyskania idealnego efektu zalecamy nałożyć dodatkową warstwę środka.
Konserwację mebli należy wykonywać minimum dwa razy w sezonie.
Uwaga: Nie używać w słońcu ani na rozgrzane elementy.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.