1 L

ODTŁUSZCZANIE I ZMYWANIE POWIERZCHNI

TŁUSTE OSADY • ZABRUDZENIA Z OLEJÓW I SMARÓW

OPIS PRODUKTU:

Doskonale usuwa tłuste osady, zabrudzenia z olejów i smarów. Szczególnie zalecany do mycia części maszyn oraz do czyszczenia odzieży roboczej. Gotowy do użycia.
Przed użyciem: Nanieść niewielką ilość płynu na mniej widoczną powierzchnię w celu sprawdzenia, czy nie nastąpi jej uszkodzenie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj mytą powierzchnię, miejsca o bardzo silnym zabrudzeniu przetrzyj pędzlem i pozostaw na około 10 minut. Spłucz silnym strumieniem wody. W razie konieczności powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Eye Irrit. 2 H319.
Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.