250 ML

AROMA THERAPY

ZAPACH DO SAUN I JACUZZI • EUCALIPTUS&PINUS

ZASTOSOWANIE:

Niepieniący się olejek eteryczny oparty na bazie naturalnych wyciągów roślinnych, nadający wodzie w basenie i jacuzzi bardzo delikatny i przyjemny zapach. Olejek można również stosować w saunach fińskich.

SPOSÓB UŻYCIA:

• BASENY I JACUZZI:
Wlej odpowiednią ilość olejku bezpośrednio do wody. Przyjemny aromat utrzymuje się w wodzie przez okres około 2-3 dni od zadozowania.
DOZOWANIE: 1-2 nakrętki na 1m³ wody.

• SAUNY FIŃSKIE:
Wlej odpowiednią ilość olejku do wiadra z w wodą. Dokładnie wymieszaj. Polej rozgrzane kamienie niewielką ilością mieszaniny.
DOZOWANIE: pół nakrętki na 10-20 L wody.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 250 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
HSkin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 2, H411.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ryba
wykrzyknik

UWAGA

Substancje stwarzające zagrożenie:
1,8 – CINEOLE
ALPHA PINENE
Beta-pinene
d-Limonene

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.