500 ml

ANTYSZRON

ODMRAŻACZ DO SZYB

OPIS PRODUKTU:

Szybko i skutecznie rozpuszcza szron i lód oraz czyści zabrudzenia z szyb, uszczelek i wycieraczek. Zapewnia idealną przejrzystość szyb. Nie niszczy uszczelek i gumy. Dzięki zastosowaniu odmrażacza unikniesz zarysowań szyb, które występują przy mechanicznym usuwaniu lodu skrobaczką.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskać oblodzoną powierzchnię, odczekać około 15 sekund aż lód się roztopi, przetrzeć szybę.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Flam. Liq. 2 H225.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ogien_2

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczonych na etykiecie:
Nie ma.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.