750 ml

COCKPIT CLEANER CLASSIC GOLD

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOKPITU

OPIS PRODUKTU:

Pianka do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Czyści lekkie zabrudzenia tworząc na powierzchni delikatną, matową warstwę antystatyczną zabezpieczającą przed ponownym osadzaniem się brudu. Produkt ożywia kolory bez nabłyszczania powierzchni dodając jej efektu satyny. Dzięki specjalnie dobranym komponentom w prosty sposób usuniesz z powierzchni uporczywy bród, tłuste zacieki i ślady palców.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj powierzchnię środkiem. Rozprowadź przy pomocy gąbki, mocno dociskając ją do czyszczonej powierzchni. Pozostaw na dwie minuty. Wytrzyj do sucha przy pomocy ścierki z mikrofibry. W celu uzyskania idealnego efektu powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 750 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.