750 ml

LEATHER CLEANER

PIANKA DO CZYSZCZENIA SKÓRY

OPIS PRODUKTU:

Pianka do czyszczenia wszystkich powierzchni wykonanych ze skór gładkich i licowanych oraz skóropodobnych. Dzięki specjalnie dobranym komponentom w prosty sposób usuniesz z powierzchni uporczywe plamy i zabrudzenia, tłuste zacieki i ślady palców.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj powierzchnię pianką. Rozprowadź przy pomocy gąbki, mocno dociskając ją do czyszczonej powierzchni. Pozostaw na dwie minuty. Wytrzyj do sucha przy pomocy ścierki z mikrofibry. W celu uzyskania idealnego efektu powtórz czynność. Uwaga: Nie stosować do alcantary, nubuku i zamszu.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 750 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.