1 L

MYCIE I CZYSZCZENIE KAMIENIA

ŚLADY PO LIŚCIACH I PTASICH ODCHODACH • UPORCZYWY BRUD

OPIS PRODUKTU:

Specjalnie opracowana formuła produktu przeznaczonego do gruntownego czyszczenia posadzek i nagrobków z kamienia, lastriko, marmuru, granitu i betonu. Skutecznie usuwa uporczywy brud, ptasie odchody, ślady po liściach, zielone naloty i inne zabrudzenia. Jest bezpieczna dla pomników. Uwaga: Przed użyciem sprawdź działanie środka w mniej widocznym miejscu czy nie wyrządza szkody na mytej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieś preparat za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię. Aby wzmocnić działanie produktu przeszoruj gąbką lub szczotką. Pozostaw rozprowadzony produkt na około 2-3 minuty, a następnie spłucz obficie wodą. Zbierz nadmiar wody przy użyciu ściągaczki, a następnie wytrzyj powierzchnię do sucha.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Eye Dam. 1 H318.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczonych na etykiecie:
Zawiera alkohole C13, rozgałęzione, etoksylowane, 6-20 TE.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.