1 L

MYCIE TARASÓW

PREPARAT DO MYCIA DREWNA I KOMPOZYTU • KAMIENIA I BETONU

OPIS PRODUKTU:

Specjalistyczny środek do mycia powierzchni tarasowych wykonanych z drewna, kompozytu, płytek gresowych, kamienia naturalnego oraz betonu. Preparat skutecznie usuwa nagromadzony brud oraz tłuste plamy. Dzięki  nowatorskiej formule skutecznie czyści nie uszkadzając przy tym mytej powierzchni. 

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie przy pomocy mopa: wlej 1-2 nakrętki środka do wiadra (10 L). Umyj dokładnie powierzchnię.
Mycie przy pomocy myjki ciśnieniowej: wlej nierozcieńczony środek do dozownika chemii. Spryskaj powierzchnię, spłucz silnym strumieniem wody.
Usuwanie uporczywych tłustych plam: zwilż plamę czystą wodą, nanieś nierozcieńczony środek. Po około 2 minutach, przy pomocy szczotki z szorstkim włosiem wyczyść powierzchnię. Spłucz silnym strumieniem wody. W razie potrzeby powtórz czynność.

Uwaga: Nie używaj w słońcu ani na rozgrzanych powierzchniach.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Eye Irrit. 2 H319.
Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.