500 ml

PLASTIK

PREPARAT DO MYCIA PLASTIKÓW

OPIS PRODUKTU:

Wysoce efektywny preparat do czyszczenia i konserwacji plastików. Doskonale usuwa trudne zabrudzenia z wszelkich części plastikowych, linoleum, skaju i innych, zarówno w samochodzie, biurze, jak i w domu. Idealny do czyszczenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz mebli ogrodowych. Przywraca naturalny kolor i blask.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieś środek na mytą powierzchnię. Pozostaw na około 15 sekund. Następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.